Kasım, 2013 için arşiv

(Aşere-i Mübeşşere)

Yayınlandı: Kasım 29, 2013 / Resimler

1-EBU BEKİR ES SIDDIK (ra)

2-ÖMER B. HATTAB (ra)

3-OSMAN B. AFFAN (ra)

4-ALİ B. EBU TALİB (ra)

5-ABDURRAHMAN İBN AVF (ra)

6-EBU UBEYDE B. CERRAH (ra)

7-SA’D B. EBİ VAKKAS (ra)

8-SAİD B. ZEYD (ra)

9-TALHA B.UBEYDULLAH (ra)

10-ZÜBEYR B. AVVAM (ra)

 

Reklamlar

Minecraft Canavar Okulu

Yayınlandı: Kasım 29, 2013 / Resimler

Allah

Yayınlandı: Kasım 23, 2013 / Resimler

Allah

Oyunlar 14.bölüm

Yayınlandı: Kasım 23, 2013 / Resimler

Selam gençlik. Ben 2004acar Şimdi size Terraria oyununun fiyatınından bahsedeceğim mesela 14.50$ ve 15.00$ arasında değişen bir oyun. Bu oyun savaş oynu gibi ama bir de yaşama oyunudur. Geceleri Çıkan moblarla dövüşürsünüz, madenlere dalarsınız, zırh yaparsınız ve değişik ortamlarda değişik materyaller bulursunuz. Bu oyunda bir sürü Bosslar, canavarlar, materyaller ve en önemli olan madenler vardır. dikkat gerektiren oyunlardan biridir Terraria.

Okuduğunuz için teşekkür ediyorum.

Renkler renkler

Yayınlandı: Kasım 16, 2013 / Resimler

Rekler renkler

Dıhye-i Kelbî ticâretle meşgul olup, çok zengindi. Kabîlesinin reisiydi. Müslüman olmadan önce de Resûlullah efendimizi severdi. Ticaret için Medîne’den ayrılır, her dönüşünde Resûlullahı ziyâret eder ve hediyeler getirirdi. Fakat Peygamberimiz bunlara kıymet vermez ve;

– Yâ Dıhye, eğer beni memnun etmek istiyorsan îmân et! Cehennem ateşinden kurtul, buyurur, onun îmân etmesini isterdi. Dıhye ise, zamanı olduğunu söylerdi. Peygamberimiz onun hidâyet bulması için duâ ederdi.

Yüzüne gözüne sürdü

Bedir gazâsından sonra bir gün Cebrâil aleyhisselâm, Dıhye’nin îmân edeceğini Resûlullaha haber vermişti. Îmânla şereflenmek için huzuru saâdetlerine girince, Resûlullah efendimiz üzerindeki hırkasını Dıhye’nin oturması için yere serdi.

Dıhye-i Kelbî, Resûlullah efendimize hürmeten Hırka-i saâdeti kaldırıp, yüzüne gözüne sürdükten sonra, başının üzerine koydu. Resûlullahın duâları bereketiyle kalbinde îmân nûru doğmuş ve öylece Resûlullaha gelmişti.

Cebrâil aleyhisselâm çok defa Resûlullahın huzuruna, onun sûretinde gelirdi. Resûlullah efendimiz, Ümeyyeoğullarından üç kimseyi üç kimseye benzetti ve buyurdu ki:

– Dıhye-i Kelbî Cebrâil’e, Urve bin Mes’ûd-es-Sekâfi Îsâ’ya, Abdülüzzi ise Deccâl’a benzer.

Yine bir gün Cebrâil aleyhisselâm, Hz. Dıhye sûretinde Mescid-i Nebîye, Resûlullah efendimizin yanına geldi. Bu sırada daha çocuk yaşta olan Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin de mescidde oynuyorlardı. Cebrâil aleyhisselâmı Dıhye zannedip, hemen ona doğru koştular ve ceplerine ellerini sokup, bir şeyler aramaya başladılar. Resûlullah efendimiz buyurdu ki:

– Ey kardeşim Cebrâil! Sen benim bu torunlarımı edebsiz zannetme! Onlar seni Dıhye sandılar. Dıhye ne zaman gelse hediye getirirdi. Bunlar da hediyelerini alırlardı. Bunları öyle alıştırdı.

Cebrâil aleyhisselâm bunu işitince üzüldü. “Dıhye bunların yanına hediyesiz gelmiyor da, ben nasıl gelirim” dedi. Elini uzatıp Cennetten bir salkım üzüm kopardı ve Hz. Hasan’a verdi. Bir daha uzattı, bir nar koparıp, onu da Hz. Hüseyin’e verdi.

Hz. Hasan ve Hüseyin hediyelerini alınca, Dıhye zannettikleri Cebrâil aleyhisselâmın yanından uzaklaştılar ve Mescid-i Nebevî’de oynamaya devam ettiler. Bu sırada mescidin kapısına, ak sakallı, elinde baston, toz-toprak içerisinde, beli bükülmüş ihtiyâr bir kimse gelip dedi ki:

– Yavrularım, günlerdir açım, Allah rızâsı için yiyecek birşeyler verin.

Ona harâmdır

Hz. Hasan ve Hüseyin, biri üzümü, diğeri de narı yiyecekleri sırada, bir ihtiyârı böyle görünce, hemen yemekten vazgeçip ihtiyâra vermek için mescidin kapısına doğru yürüdüler. Tam verecekleri sırada Cebrâil aleyhisselâm gördü:

– Durun, vermeyin o mel’ûna! O şeytandır. Cennet ni’metleri ona harâmdır, buyurarak şeytanı kovdu.

Geceninöfkesi

Yayınlandı: Kasım 2, 2013 / Resimler

Geceniöfkesi