20171217_123139

Reklamlar

Görsel  —  Yayınlandı: Aralık 17, 2017 / Resimler

Zeyd bin Sabit (r.a.)

Yayınlandı: Kasım 5, 2017 / Resimler

Hayatını Kur’an’a adayan, Kur’an sevgisiyle gönlünü dolduran ve Allah’ın kitabını okudukça ruhunu arındıran genç bir sahabî… Ayetler nazil oldukça hem ezberleyen, hem yazan bir Kur’an sevdalısı… Allah Resûlü’nün vahiy katibi… Sabitelerin toplanarak bir kitap haline getirilişinde ve çoğaltılmasında büyük hizmetleri geçen bir ilim ve iman eri..

Zeyd Bin Sabit, altı yaşlarında iken babadan yetim kaldı. Annesi tarafından büyütüldü. 11 yaşlarında iken Mus’ab ibni Umeyr (r.a.) vasıtasıyla Medine’de İslam’la şereflendi. Kur’an-ı Kerim’in o güne kadar nazil olan ayetlerini ezberledi. Beni Neccar kabilesinin çocuklarına da öğretti. O bir Kur’an sevdalısıydı. Okudukça okuyası gelirdi. Okuyuşu tesirliydi. Kur’an kelimeleri dudağından yıldız gibi parlayarak çıkardı. Sevgili Peygamberimiz Medine’ye hicret etmeden önce 17 süreyi ezberlemişti.

Hicretin ikinci senesinde, Bedir Gazvesine katılmak istedi. Elinde boyundan uzun bir kılınçla Resûl-i Ekrem (s.a.) Efendimize geldi ve: “Ya Resûlallah senin için canım feda olsun. Seninle beraber savaşmama izin ver.” dedi. Fahr-i Kainat (s.a.) Efendimiz onun bu hareketinden pek memnun oldu. Ona tebessüm etti. Gülümseyerek şefkat ve sevgi dolu bakışlarıyla onun omuzuna elini koydu. Yaşının küçüklüğünü öne sürerek, Medine’ye dönmesini söyledi.

Zeyd üzgün bir halde Medine’ye döndü. Fakat aklı fikri hep orada kaldı. Allah’ın sevgilisiyle beraber olmak istiyordu. Ona yaklaşabilmenin yollarını arıyordu. Zeki idi. Öğrendiğini iyi muhafaza ederdi. Kendini ilme ve Kur’an’a verdi. Bir gün annesi Resûl-i Ekrem (s.a.)’in huzuruna getirdi. “Ya Resûlallah! Bu oğlumuz Zeyd, Kur’an’dan 17 süreyi ezberledi. Okuması düzgündür. Yazısı da iyidir. Sizin yanınızda kalmak istiyor.” dedi. Resûl-i Ekrem (s.a.) Zeyd’i okuttu. Onun dudaklarından Kur’an kelimelerinin pırıl pırıl düzgün bir şekilde çıktığını gördü. Manasına dikkat ederek okuyordu. Sevgili Peygamberimiz pek memnun oldu. Onun güzel yazı yazmasına da ayrıca sevindi. Ona dönerek: “Zeyd! benim için Yahudilerin yazısını, İbrani ve Süryanî dillerini öğren” buyurdu. Zeyd de (r.a.): “Baş üstüne ya Resûlallah!” dedi. Kısa sürede İbrani ve Süryani dilini öğrendi. İki Cihan Güneşi Efendimizin Yahudilerle yazışmalarını Zeyd (r.a.) yapmaya başladı. O, Resûlullah’ın (s.a.) tercümanı oldu.

Hz. Muhammed (s.a.v.) onun sağlam, güvenilir, dikkatli ve zekî olduğunu gördü ve kendisine vahiy katibi yaptı. Kuran’dan bir ayet nazil olunca: “Yaz! ya Zeyd!” derdi. O da hemen yazardı. Bu şekilde o sevgili ile beraber olmanın fırsatını yakalayan Zeyd ibni Sabit (r.a.) Kur’an’ı, Resûlullah (s.a.)’in ağzından taptaze nüzul sebepleriyle bağlantılı olarak alıyordu. Zeyd şanslı idi. O Kur’an’da ihtisas yapıyor, hem ilmini genişletiyor hem de gönlünü hidayet nuruyla parlatıyordu. Bedir ve Uhud gazvelerine yaşının küçüklüğünden katılamadı. Hendek’te büyük fedakarlıklar gösterdi. Resûlullah (s.a.)’in: “Bu ne güzel genç” iltifatına mazhar oldu. Tebükte, Neccaroğullarının sancağını Ümare’den alıp Zeyd’e verdi. Ümare: “Ya Resûlallah yoksa aleyhimde bir şey mi duydunuz” dedi. Resül-i Ekrem (s.a) Efendimiz de: “Hayır! Kur’an öncedir. Zeyd, Kur’an’ı senden daha çok bilir.” buyurdu.

Rabbimiz bizleri, Kur’an ayı Ramazan’da, Zeyd (r.a.) gibi Kur’an sevdalısı eylesin. Kur’an’ın gösterdiği yolda hayat süren ve Medine’de vefat eden bu Kur’an sevdalısı sahabinin şefaatine erenlerden eylesin. Amin.

20171119_131630-1

Bilâl-i Habeşî (r.a.)

Yayınlandı: Ekim 23, 2017 / Resimler

Peygamberimizin vefatından sonra ayrılık acısına tahammül edemeyerek bir daha ezan okuyamadı. Resulullah’a olan muhabbetiyle her gün yanıp tutuşuyor gözyaşı döküyordu. Sonra da Medine’de kalmaya tahammül edemediği için zamanın halifesi olan Hz. Ebû Bekir’den izin alıp Şam’a gitmeye karar verdi. Böylece Şam’a gidip yerleşti. Hz. Ömer’in hilafetine kadar da orda kaldı

Bir gece rüyasında Resulullah Efendimizi gördü. Sevgili Peygamberimiz kendisine sitem ettiler: “Bunca ayrılık yetmedi mi ya Bilal! Hâla beni ziyaret etmeyecek misin?” Hz. Bilal’ın zavallı yüreği duracak hale geldi. Heyecan ve ter içinde uyandı. Hemen hazırlığa başladı. Şafak sökerken ince uzun ve garip deveciyle; mübarek Medine yollarına düştü. Biricik efendisine yaklaştıkça havayı kokluyor taşları toprakları okşuyor ve göz yaşı döküyordu. Issız çölleri yara yara Medine’ye ulaştı.

Ona rastlayanlar selam veriyorlardı. Sonra da yanındakilere diyorlardı ki: “İşte Bilal Bilal-ı Habeşî! hazretleri İşte Hazreti Peygamberin müezzini!
Bu dünyaya onun gibi ezan okuyan gelmemiştir.” Fakat o hiçbirini duymuyor görmüyordu. Sanki çok kuvvetli bir mıknatıs onu kendisine çekiyordu. Peygamber Efendimizin mübarek kabrine doğru ilerledi. Yüce makama erişirken Kur’an-ı Kerim okudu en sonunda sevgilisinin kabrinin yanına varınca bayılarak yıkıldı.

Ayıldığı zaman başucunda sevgilisinin sevgili torunları Hasan ve Hüseyin hazretleri saçlarını okşuyordu. Sanki dünyalar onun oldu. Sarıldılar kucaklaştılarağlaştılar. Hz. Bilal “Yavrularım! Ne kadar da dedeniz Hz. Resulullah gibi kokuyorsunuz.” dedi.
Hz. Hasan sordu: “Dedemiz seni de çok severdi. Acaba O’nun hatırı için bir şey istesek yapar mısın?” Hz. Bilal çok şaşırdı; “Bu ne biçim söz? Bu köleniz ne emrederseniz yerine getirir.” Hz. Hasan “ Senden bir defa daha ezan dinlemek istiyoruz. Ricamız sadece buydu.” dedi.

Ertesi sabah Bilal-i Habeşî son ezanını Mescid-i Nebevî’de okudu. Yanık ve hasret dolu sesiyle: “Allahu Ekber! Allahu Ekber!” dediği zaman bütün Medine halkı ayağa kalktı. “Eşhedü enlâ ilahe illallah! Eşhedü enne Muhammeden Resulullah!” deyince kadın-erkek genç-ihtiyar çoluk-çocuk hatta yatağındaki hastalar bile sokaklara döküldüler Mescid-i Nebevî’ye koştular. Halk o kadar coştu ki Peygamber Efendimiz yaşıyor sandılar. Vefatında olduğu gibi gözyaşları sel oldu. O günden beri dünyada bir daha böyle bir ezan okunmadı. Bilal-i Habeşi hazretleri de bundan sonra ezan okuyamadı.
641 senesinde Şam’da vefat eyledi.

20171119_131607

Bunu biliyor muydunuz?

Yayınlandı: Ekim 17, 2017 / Resimler

Birgun Abdurrahman b. Sahr adlı bir sahabe bir kediyi kucağına almış onu beslerken Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i görür. Kediyi beslediğinden dolayı utanır ve saklanmaya çalışır. Peygamber Efendimiz (s.a.v)de ona gülümseyerek Ebu Hureyre (kedilerin babası) der ve gider. O günden sonra Abdurrahman b. Sahr artık halktan kendisine Peygamber Efendimiz (s.a.v)in hitap ettiği gibi hitap edilmesini ister.

O tarihten itibaren Hz. Peygamber’in (s.a.v) vefâtına kadar ondan ayrılmayan bir sahabesi olmuş, kendisini onun hizmetine adamıştır.

İmam sâfii gibi büyük âlimlerin bildirdiğine göre Ebû Hureyre kendi dönemindeki hadis nakledenlerin içinde hafızası en sağlam olanıdır. Hz. Peygamber ile nispeten kısa sayılabilecek bir süre birlikte olmasına rağmen, onun hadislerini bu kadar büyük bir sayıda elde edebilmesinin sırrı Hz. Peygamber (s.a.v) ile sık sık görüşmesi ve ona hiç çekinmeden her çeşit sorular sormasıdır.

Ebû Hureyre 78 yil yasadiktan sonra Hicrî 57/676 yilinda Medine’de vefât etmistir.

Allah Ebu Hureyre’den razı olsun, bizleri de önce Peygamber Efendimiz (s.a.v)in şefaatine sonra da Ebu Hureyre’nin şefaatine nail eylesin..

Amin.

Rotmg: Nasıl hızlı karakter maxlanır?

Yayınlandı: Ağustos 10, 2017 / Resimler

Rotmg oyundunda tüm karakterlerin kendine has özellikleri vardır. Mesela Knight kalkanı ile düşmanları sersemlete biliyorken Rogue görünmez olup düşmanlarını rahatlıkla yenebiliyor. Ama bu özellikle yeterli değil.  Tüm karakterin kendine özgü statları vardır. Mesela Knight’ın 200 canı ve 7 hızı varken, Rogue’nin 150 canı ve 15 hızı var. Bu statlar her level atladığımızda yükselir. Ama 20 seviyedeyken bile (son seviye) statlar bizim için yeterli olmuyor. Bu yüzden oyunda bu statları yükseltebileceğimiz iksirler bulunmakta. Bu iksirler çoğunlukla zindanlarda bulunur fakat farklı yollarlada elde edilebilir. Sorun şu ki zindanlar max olmayan bi karakterin tek başına geçmesi için çok zordur. Böyle zindanları güçlü bir ekiple geçmenizi öneririm fakat öbür tüm zindanlara göre max olmayan karakterler için kolay bir zindan var, bu zindanın adı “Sprite World” bu zindana ulaşmak için rastgele bir realmın ortasına gidin. Sonra Siyah zeminli bölgeyi bulun.orada mor renkli hayaletimsi canavarlarda olacaktır. Bu canavarların yanında dolaşar küçük beyaz yıldızlar Sprite world’un kapısını düşürür. Sprite worldlarda iyi şanslar 🙂

ROTMG: How to max your character fast

Yayınlandı: Temmuz 30, 2017 / Resimler

In Rotmg all of our classes have their unique abilities. These abilities are: The Warrior can speed up himself, Wizard can use a magic spell in the fight, The Knight can stun enemies with his shield, Rogue can go out-of-sight, Asassin uses posion bombs and a lot more. And ofcourse these are not enough, we got different stats for all characters too. Example: When the warrior have 200 HP and 7 speed, the Rogue have 150 HP but he has 15 speed. These stats greatly increases when the player level ups. But even on the lv20(The highest level) the stats arent enough for us. We can boost our stats permanently with the stat pots. There are 8 different pots, each of them boosts a single stat permanent. By the way these pots are very valuable, you can buy almost every item in the game with these stat pots. When you consumed enough of these pots, your stat’s font color will become yellow and the yellow stats means fulled stats. If your defence stats are full, you can no more use defence pots. The pots are can usually found on dungeons. Many of these dungeons are not possible to solo without a maxed characther. But unlike all the dungeons the Sprite World dungeon is easy for a non-max character. And the boss has a great drop chance of the dexterity pot, to find this dungeon, you gotta find it in the gray-grounded place. The gray-grounded place can be found on every realms middle. You better do the sprite worlds until youre about 4/8 maxed. Good luck getting dex pots. 🙂

 New Piskel (1).png

 

Paladins Karakterler

Yayınlandı: Nisan 19, 2017 / Resimler

Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün daya önceki yazımda dile getirdiğim “Paladins” oyunundan bir konu ile karşınızdayım. Bugün bazı karakterleri konuşacağız. Önceki yazımda karakterlere az da olsa değinmiştim, bugün konuyu biraz daha açacağız.

Öncelikle karakterlerin oyun içinde önemli yerleri vardır. Karakterler Çevre, Destek, Hasar ve Tank olarak 4’e ayrılır. Çevreler haritanın kuytu köşe, fark edilmeyen yerlerinden geçip düşmanın arkasından saldırmaları, keskin nişancılarını saf dışı etmeli, düşman Destek karakterlerini öldürmelidir. Hasarların Tankların arkasından düşman Tanka saldırmaları gerekir. Destek karakterlerinin can doldurma yetenekleri vardır. Onlarda Tankların arkasından takım arkadaşlarının canını doldurup azda olsa karşı takıma hasar vermelidirler. Tanklar ise Objective’nin(ele geçirme noktası/ittirilmesi gereken vagon) ortasında durup, orta seviyede hasar verip takımlarını korumaları görevini üstlenirler.

Eğer takımınızda bu tip oyuncular var ise kazanmanız bi hayli kolay olacaktır.